Sla Over

Privacy Beleid

Bij THE FABRIC SALES doen we er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Deze verklaring beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we die gegevens zullen gebruiken en hoe we uw gegevens veilig bewaren. Voor meer informatie over onze diensten verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.Als u een vraag heeft die hier niet wordt beantwoord, of als u meer informatie wilt over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan, kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar hello@thefabricsales.com.

1. WIE IS DE GEGEVENSVERWERKER?

Volgens de gegevensbeschermingswet is de gegevensbeheerder verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard, dat u nauwkeurige informatie krijgt over hoe uw gegevens worden gebruikt en dat uw rechten met betrekking tot uw gegevens worden gerespecteerd.THE FABRIC SALES webshop is eigendom van en wordt gerund door The Fabric Sales BV., Wingepark 37, 3110 Rotselaar, België. Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar hello@thefabricsales.com.

2. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

We verzamelen en verwerken alleen de gegevens die nodig zijn om onze diensten aan u te kunnen leveren. We verzamelen de volgende gegevens wanneer u bladert of winkelt op www.thefabricsales.com

a) We verwerken de persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw aankoop te voltooien en te verzenden, waaronder uw naam, factuuradres, afleveradres, betalingsgegevens, mobiel nummer, telefoonnummer en e-mailadres. We verzamelen uw e-mailadres om u een bevestiging van uw bestelling te sturen; we verzamelen uw telefoonnummer zodat we contact met u kunnen opnemen als er problemen zijn met de bestelling.

b) We verzamelen uw e-mailadres wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

c) Als u zich registreert voor een THE FABRIC SALES-account, verzamelen we uw naam, e-mailadres, wachtwoord, land, geboortedag en -maand en aanvullende informatie over uw favoriete stoffen en uw marketingvoorkeuren.

d) We verzamelen en verwerken gegevens over uw browsen op www.thefabricsales.com, inclusief de pagina's die u bezoekt en hoe u met deze pagina's omgaat. Als u zich heeft geregistreerd voor een account, verzamelen we browsegegevens over uw toegang tot de speciale delen van de website.

e) Als u een klant bent van www.thefabricsales.com, of als u ons uw toestemming hebt gegeven, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingactiviteiten.

f) Als u ons de gegevens van iemand anders verstrekt - bijvoorbeeld als u een product koopt om aan een vriend of als cadeau te geven - zullen we de persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken die nodig zijn om de transactie te voltooien, zoals de naam, het afleveradres en andere contactgegevens van uw vriend. Als u een artikel cadeau krijgt, verwerken wij uw gegevens alleen om aan het geschenkverzoek en onze contractuele verplichtingen te voldoen.

3. HOE GEBRUIKEN WE DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Om ons contract met u na te komen, inclusief het aannemen van betaling, verzending en levering;

b) Om u relevante informatie over onze producten en diensten te verstrekken via onze marketingcommunicatie en advertenties;

c) Om u te helpen optimaal gebruik te maken van onze website, inclusief het plaatsen en vasthouden van artikelen in uw winkelmandje.

d) Om de prestaties van onze website en onze promotie van de website te verbeteren;

e) Om u updates te sturen over belangrijke informatie, zoals onze Algemene voorwaarden.

4. WAT IS ONZE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Volgens de wet moeten we een geldige reden hebben om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en mogen we geen gegevens over u verzamelen, opslaan of gebruiken die niet verenigbaar zijn met die reden. Er zijn vier geldige redenen voor ons gebruik van uw persoonlijke gegevens:

I. De meeste gegevens die we van u verzamelen, zijn nodig om ons in staat te stellen ons contract met u na te komen of om een ​​contract met u aan te gaan, b.v. u geeft een factuuradres en e-mailadres op wanneer u een artikel koopt op www.thefabricsales.com, zodat we uw betaling kunnen verwerken en u een orderbevestiging kunnen sturen.

II. In bepaalde omstandigheden zullen we om uw toestemming of toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, b.v. als we u via e-mail marketinginformatie willen sturen over artikelen waarvan we denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Als u toestemming heeft gegeven voor ons gebruik van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

III. We kunnen ook een legitiem belang hebben bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens, b.v. om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website zo effectief mogelijk aan u en uw apparaat wordt gepresenteerd, of om ervoor te zorgen dat onze marketingcommunicatie aansluit bij uw interesses. Als dit onze reden is om uw gegevens te gebruiken, moeten we ervoor zorgen dat onze belangen niet zwaarder wegen dan die van u en u hebt het recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw gegevens.

IV. Ten slotte kunnen we worden verplicht om uw gegevens te gebruiken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om uw belangen te beschermen, b.v. we kunnen informatie uitwisselen met andere gespecialiseerde organisaties met het oog op fraudedetectie en kredietrisicovermindering en we zullen financiële gegevens langdurig bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

5. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het interne personeel van THE FABRIC SALES dat speciaal is opgeleid en geautoriseerd voor deze verwerking.Uw persoonsgegevens worden ook doorgegeven aan derden die wij gebruiken om onze diensten te verlenen; deze partijen zijn streng beoordeeld en bieden een garantie voor de naleving van de wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens. Deze partijen zijn aangewezen als gegevensverwerker en voeren hun werkzaamheden uit volgens de instructies van THE FABRIC SALES.De betreffende derden behoren tot de volgende categorieën: koeriers.Onder bepaalde omstandigheden kunnen we worden verplicht om uw gegevens zonder uw toestemming openbaar te maken of te delen, bijvoorbeeld als we daartoe worden verplicht door de politie, de rechtbanken of om andere juridische redenen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de politie, de gerechtelijke en administratieve autoriteiten, in overeenstemming met de wet, voor het onderzoeken en vervolgen van misdrijven, het voorkomen van en beschermen tegen bedreigingen voor de openbare veiligheid, om THE FABRIC SALES in staat te stellen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen een recht in rechte, evenals om andere redenen die verband houden met de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.We kunnen uw persoonlijke gegevens ook overdragen aan een koper of potentiële koper in het geval dat onze activa worden overgenomen door een andere organisatie. De koper is wettelijk verplicht om uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid.

6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor een beperkte periode in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens. De specifieke bewaartermijn is afhankelijk van de reden voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Na deze periode worden uw gegevens permanent gewist of anderszins onomkeerbaar geanonimiseerd.Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de volgende criteria:Wanneer u goederen heeft gekocht van www.thefabricsales.com, bewaren we de factuurgegevens tot het einde van de relevante boekhoudperiode, normaal gesproken zeven jaar vanaf de factuurdatum;

Wanneer u een betaling doet, bewaren wij uw betalingsgegevens tot de certificering van de betaling en de voltooiing van de relevante administratief-boekhoudkundige formaliteiten met betrekking tot uw herroepingsrecht en de voorwaarden die gelden voor het betwisten van de betaling;

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt om gebruik te maken van de diensten van www.thefabricsales.com, zoals een abonnement op marketingcommunicatie, zullen wij uw gegevens voor dit doel bewaren tot de beëindiging van de dienst of totdat u uw abonnement op de dienst opzegt;

Wanneer we uw persoonlijke gegevens en browsegeschiedenis gebruiken om uw gedrag te analyseren om de website aan te passen en om u gepersonaliseerde verkoopaanbiedingen te tonen, bewaren we de gegevens voor analytische doeleinden totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen;

Wanneer we persoonsgegevens gebruiken voor marktonderzoek en tevredenheidsonderzoeken, bewaren we de gegevens totdat u ons vraagt ​​te stoppen.

7. UW RECHTEN 

U heeft het recht om een ​​kopie op te vragen van de gegevens die wij over u hebben (en wij zullen deze kosteloos aan u verstrekken zodra wij uw identiteit hebben bevestigd).

Als u een kopie van sommige of al uw persoonlijke gegevens wilt, kunt u ons een e-mail sturen of schrijven via de contactgegevens in dit beleid.

Als we gegevens over u bewaren, zullen we:geef je er een beschrijving van vertel je waarom we het vasthouden vertel je met wie het kan worden gedeeld vertellen hoe lang we de gegevens bewaren als de gegevens niet door u zijn verstrekt, zullen we u alle beschikbare informatie geven, zoals de bron van de gegevens vertellen of de gegevens zijn gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming u een beknopte en duidelijke kopie van de gegevens geven. U hebt het recht om ons te vragen eventuele onjuistheden in de persoonlijke gegevens die we over u hebben te corrigeren en ons te stoppen met het gebruik van uw gegevens totdat deze zijn gecorrigeerd. We willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date zijn en we zullen graag gegevens corrigeren of verwijderen waarvan u denkt dat ze onjuist zijn. U kunt uw eigen gegevens ook op elk moment bijwerken door in te loggen op Mijn Account op www.thefabricsales.com.U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. U moet de redenen achter uw verzoek uitleggen en ons in staat stellen uw verzoek in overweging te nemen en te reageren.U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Na ontvangst en beoordeling van uw verzoek, is het onze verantwoordelijkheid om, indien legitiem, de verwerking onmiddellijk te staken en uw persoonlijke gegevens te verwijderen.U heeft het recht om een ​​kopie te ontvangen van uw gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of op basis van een contract met u in een standaard formaat. Indien u dat wenst, kunnen wij, waar technisch mogelijk, uw gegevens rechtstreeks overdragen aan een door u aangewezen derde partij.Om ervoor te zorgen dat de gegevens van onze gebruikers niet onderhevig zijn aan inbreuken of onrechtmatig gebruik door derden, zullen we u vragen om uw identiteit te bevestigen voordat we uw verzoek uitvoeren.

8. VEILIGHEID

Wij beschermen uw persoonsgegevens met specifieke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die erop gericht zijn te voorkomen dat uw persoonsgegevens onrechtmatig of frauduleus worden gebruikt.

9. KLACHTEN

Als u van mening bent dat THE FABRIC SALES uw persoonsgegevens in strijd met de wet verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

10. WIJZIGINGEN IN DEZE KENNISGEVING

We houden ons privacybeleid regelmatig bij om wijzigingen in onze diensten en privacyregelgeving weer te geven. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 20 januari 2020