Sla Over

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

I WETTELIJKE BEPALINGEN

A. INLEIDING

1. www.thefabricsales.com (de "website") is eigendom van en/of wordt beheerd door of namens THE FABRIC SALES bv., opgericht in België (BE0673.852.763). Als u vragen heeft over de website of deze algemene voorwaarden, of in het onwaarschijnlijke geval dat u klachten heeft over goederen die u via de website of via applicaties hebt gekocht (zoals hieronder gedefinieerd), neem dan contact op met THE FABRIC SALES Ltd op :THE FABRIC SALES Ltd, 14 Place Albert Leemans bte29, 1050 Brussel, België

E-mail: hello@thefabricsales.com

2. Deze voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 20/01/2020.

B. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1. Deze algemene voorwaarden en elk ander beleid waarnaar in deze Algemene voorwaarden wordt verwezen (inclusief beleid of documenten waarnaar een link wordt gegeven vanuit deze Algemene voorwaarden) (samen de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik en toegang tot de Website en elke andere website of applicatie waarmee u een bestelling kunt plaatsen bij THE FABRIC SALES voor goederen en diensten (dergelijke websites en applicaties zijn de "Applicaties" voor het doel van deze Voorwaarden) inclusief alle bestellingen die door u zijn ingediend voor goederen en diensten beschikbaar gesteld door THE FABRIC SALES voor aankoop via de Website en/of de Applicaties. Zoals de context vereist, omvatten verwijzingen naar "Website" in deze Voorwaarden ook Toepassingen, indien van toepassing. Door deze Website en/of Applicaties te bezoeken, erkent u dat u deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en THE FABRIC SALES raadt u daarom aan deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen en een kopie van deze Voorwaarden op te slaan of af te drukken voor toekomstige referentie. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van en de toegang tot de Website en alle Applicaties. Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt en eventuele wijzigingen worden van kracht vanaf de publicatie van de gewijzigde Algemene voorwaarden op de Website of relevante Applicatie.

2. Houd er rekening mee dat deze algemene voorwaarden geen invloed hebben op uw wettelijke rechten als consument.

3. Door u te registreren op de Website, gaat u ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt in alle opzichten waar, nauwkeurig en niet misleidend is en dat u zich ertoe verbindt onze klantenservice op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen met betrekking tot die informatie.

4. The Fabric Sales kan de toegang tot deze Website (geheel of gedeeltelijk en permanent of tijdelijk) wijzigen, intrekken of opschorten met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u.

5. Deze website kan links bevatten naar andere websites of bronnen ("gekoppelde websites"). THE FABRIC SALES heeft geen controle over de inhoud van Gelinkte Websites en u stemt ermee in dat, indien u toegang krijgt tot een Gelinkte Website via een link vanaf deze Website, THE FABRIC SALES niet aansprakelijk is voor de beschikbaarheid van de Gelinkte Websites, en op geen enkele wijze aansprakelijk is manier voor de inhoud van de Gelinkte Websites, inclusief (maar niet beperkt tot) goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke Gelinkte Websites, andere advertenties of inhoud op dergelijke Gelinkte Websites of het gebruik dat dergelijke Gelinkte Websites maken of uw persoonlijke informatie. Verder is THE FABRIC SALES niet verantwoordelijk voor enig strafbaar feit, schade of verlies veroorzaakt door of verband houdend met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke Gelinkte Websites of de inhoud daarop.

6. THE FABRIC SALES kan op elk moment naar eigen goeddunken de toegang tot deze website weigeren.

7. THE FABRIC SALES is niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens jou of een derde partij, voor de inhoud of nauwkeurigheid van enig materiaal dat door jou of een andere gebruiker van deze Website is geplaatst en je stemt er hierbij mee in verantwoordelijk te zijn jegens THE FABRIC SALES en vrijwaart , verdedig en houd THE FABRIC SALES onschadelijk en houd THE FABRIC SALES gevrijwaard van alle kosten, schade, uitgaven, verliezen en aansprakelijkheden (inclusief redelijke advocaatkosten) die THE FABRIC SALES heeft opgelopen en/of geleden als gevolg van een claim met betrekking tot uw gebruik van de Website of enige activiteit met betrekking tot uw account door u of een andere persoon dan THE FABRIC SALES.

8. THE FABRIC SALES heeft het recht om naar eigen goeddunken materiaal of berichten die u op de Website plaatst, te verwijderen.

C. DISCLAIMERTHE FABRIC SALES garandeert niet dat alle goederen die in de webshop worden gepresenteerd op voorraad zijn op het moment van uw bestelling. In het geval dat goederen niet beschikbaar zijn, zal THE FABRIC SALES op korte termijn per e-mail contact met u opnemen. THE FABRIC SALES kan niet garanderen dat de inhoud van de Website te allen tijde vrij is van onnauwkeurigheden of typografische fouten. THE FABRIC SALES kan evenmin garanderen dat alle informatie up-to-date is. THE FABRIC SALES kan op elk moment de inhoud van de Website wijzigen. Hoewel THE FABRIC SALES ernaar streeft correcte informatie, beschrijvingen, afbeeldingen en prijzen op de Website en webshop weer te geven, kunnen fouten voorkomen. Als er in de webshop een verkeerd bedrag in rekening is gebracht, krijgt u de mogelijkheid om een ​​nieuwe bestelling te plaatsen tegen de juiste prijs of om uw bestelling te annuleren. THE FABRIC SALES behoudt zich echter het recht voor om elke bestelling vóór verzending te annuleren indien THE FABRIC SALES van mening is dat de prijs onjuist is. THE FABRIC SALES zal u in dat geval per e-mail op de hoogte stellen. Als THE FABRIC SALES geen contact met je kan opnemen, wordt je bestelling automatisch geannuleerd. Een deel van de diensten die via de site worden bemiddeld, wordt onderhouden door externe organisaties.

D. HANDELSMERK

Onze handelsmerken omvatten (onder andere) het merk, de naam en het logo van THE FABRIC SALES.

E. WEDERVERKOOPBELEID

U mag goederen op de Website alleen voor persoonlijk gebruik kopen en niet voor wederverkoop. Door een bestelling op de Website te plaatsen, bevestigt u dat u goederen koopt voor uw eigen persoonlijk gebruik en niet voor wederverkoop en dat u onze Algemene voorwaarden accepteert. THE FABRIC SALES behoudt zich het recht voor om bestellingen om welke reden dan ook zonder uitleg te weigeren.

F. PRIVACYBELEID

Alle verstrekte persoonlijke informatie zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. De informatie die THE FABRIC SALES opslaat, zal voor geen enkel ander doel worden verkocht of gebruikt dan om de best mogelijke service te bieden. Het wordt uitsluitend gebruikt om u te informeren over speciale aanbiedingen en andere marketingmogelijkheden. Uw persoonlijke gegevens mogen alleen aan derden worden verstrekt wanneer dit nodig is om het hierboven beschreven doel te bereiken. Wanneer u zich registreert op de Website, kunt u ervoor kiezen om geen verdere commerciële informatie van THE FABRIC SALES te ontvangen. Als u uw abonnement wilt beëindigen, kunt u de wijzigingen aanbrengen in uw accountinstellingen of een e-mail sturen naar hello@thefabricsales.com. Vermeld in het e-mailbericht uw naam en e-mailadres en een korte omschrijving van de zaak. Om veiligheidsredenen slaat THE FABRIC SALES geen betalingsinformatie op in onze database.

G. LINKS

De Website kan links bevatten naar andere websites die buiten ons bereik liggen. THE FABRIC SALES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het privacybeleid van dergelijke sites.

H. OVERMACHT

In geval van overmacht worden de verplichtingen van THE FABRIC SALES opgeschort. De overeenkomst tussen jou en THE FABRIC SALES kan in ieder geval geheel of gedeeltelijk door jezelf of door THE FABRIC SALES worden beëindigd. Van overmacht is sprake in geval van oorlog, burgeroorlog, revolutie, oproer, overheidsmaatregelen, staking, lock-out, blokkering, uitval van elektriciteit, telefoon- of internetdienst, natuurrampen of soortgelijke gebeurtenissen. In dergelijke omstandigheden zal THE FABRIC SALES echter proberen alle problemen tijdig op te lossen.

I. TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met en worden beheerst door het Belgische recht en de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat daaruit voortvloeit. De wetten van uw land verschillen van de Belgische wetten en er kunnen aanvullende wettelijke vereisten zijn die van invloed zijn op het gebruik van deze Website. U dient te allen tijde te voldoen aan alle toepasselijke lokale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van onze Website.

II BESTELBELEID

A. RECHTEN OM TE WEIGEREN

THE FABRIC SALES behoudt zich het recht voor om de hoeveelheden goederen die het levert te beperken en/of om elke bestelling te weigeren die ongebruikelijk is of te kwader trouw is geplaatst. Bovendien behoudt THE FABRIC SALES zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling of om een ​​andere reden.

B. PRIJZEN

1. Alle prijzen van goederen op deze Website zijn vermeld in euro en zijn inclusief de goederenbelasting. Ze zijn exclusief de verzendkosten.

2. THE FABRIC SALES spant zich in om ervoor te zorgen dat alle prijsinformatie op de Website correct is. Af en toe kan er echter een fout optreden en kunnen goederen zoek raken. Indien de prijzen van de goederen lager zijn dan de prijzen vermeld op de Website, behoudt THE FABRIC SALES het recht om een ​​bestelling te weigeren. THE FABRIC SALES brengt het lagere bedrag in rekening en stuurt u de goederen. Als de juiste prijzen van de goederen hoger zijn dan de prijs die op de Website wordt vermeld, zal THE FABRIC SALES, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen en u vragen of u door wilt gaan met de bestelling tegen de juiste prijs of uw bestelling wilt annuleren en u hiervan op de hoogte wilt stellen. annulering. THE FABRIC SALES is niet verplicht goederen tegen een onjuiste prijs te leveren. Als THE FABRIC SALES een voorschot heeft betaald in omstandigheden waarin de prijsinformatie onjuist is, zal THE FABRIC SALES zich inspannen om de ontvangen betaling zo snel mogelijk terug te betalen als de goederen niet zijn verzonden.

3. THE FABRIC SALES kan de prijzen van de goederen die op deze website worden vermeld op elk moment en zonder enige kennisgeving wijzigen, maar dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op goederen waarvoor u een verzendbevestiging hebt ontvangen.

4. Houd er rekening mee dat in sommige landen aanvullende heffingen, belastingen, vergoedingen of soortgelijke heffingen aan uw nationale en lokale belastingautoriteiten moeten worden betaald na ontvangst van uw levering of in verband met uw bestelling, inclusief maar niet beperkt tot verkoop, gebruik, accijns, invoerrechten of soortgelijke belastingen of heffingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke rechten, vergoedingen en belastingen. Houd er rekening mee dat THE FABRIC SALES geen controle heeft over deze kosten en het bedrag ervan niet kan voorspellen. Neem contact op met uw lokale douanekantoor voor meer informatie voordat u uw bestelling plaatst. Houd er ook rekening mee dat u moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land waarvoor de goederen zijn bestemd. THE FABRIC SALES is niet aansprakelijk voor enige schending door u van dergelijke wetten.

5. Het orderbedrag wordt van je rekening afgeschreven zodra je bestelling is geplaatst.

C. BETALING

Betalingen vinden altijd plaats in een beveiligde omgeving. De volgende betaalwijzen worden geaccepteerd: Visa, MasterCard, American Express, Maestro Cards, Ideal en Apple Pay. Voor Visa, MasterCard en Maestro wordt authenticatie gevraagd en geverifieerd met een beveiligde code.

U kunt er ook voor kiezen om met PayPal te betalen. Wanneer u deze optie selecteert bij het afrekenen, wordt u naar de PayPal-site geleid om 'In te loggen' en het weergegeven bedrag te bekijken voordat u op 'Nu betalen' klikt. Zodra deze transactie is voltooid, keert u terug naar de webshop van THE FABRIC SALES.

Wanneer uw bestelling is afgerond, ontvangt u van ons een e-mail. De betaling wordt van uw kaart afgeschreven zodra u de bestelling plaatst. Als je niet zeker weet of je een bevestigingsmail hebt ontvangen, neem dan contact met ons op: hello@thefabricsales.com

D. LEVERING EN VERZENDING

1. Levering geschiedt zolang de voorraad strekt.

2. De bestelling wordt verzonden tussen maandag en vrijdag, lokale en nationale feestdagen en festiviteiten uitgezonderd. THE FABRIC SALES is niet aansprakelijk voor onvoorziene vertragingen. THE FABRIC SALES is niet aansprakelijk voor onvoorspelbare vertragingen, niettegenstaande het feit dat, behoudens gevallen van Overmacht, de goederen zullen worden geleverd binnen een maximum van dertig (30) dagen volgend op de dag na de indiening van de bestelling door de Klant aan THE FABRIC SALES . Tenzij anders vermeld in de bestelling.

3. De goederen worden verzonden volgens het overzicht per land (zie paragraaf D8) voor zowel kosten als risico van de klant naar het door de klant opgegeven afleveradres.

4. Indien goederen buiten Europa worden verzonden, zijn de invoerrechten voor rekening van de ontvanger van het pakket.

5. Indien levering van de goederen onmogelijk is, wordt de overeenkomst automatisch ontbonden. THE FABRIC SALES zal de klant schriftelijk op de hoogte brengen voordat de voornoemde leveringstermijn is verstreken.

6. Behoudens tegenbewijs is THE FABRIC SALES aan haar leveringsplicht gekweten zodra de leveringsgoederen eenmaal aan de koper zijn aangeboden. Bij leveringen aan huis strekt het rapport van de vervoerder over de weigering van afname tot volledig bewijs dat de levering is aangeboden.

7. Verzendopdrachten worden binnen 48 uur verwerkt. Bestellingen worden van maandag tot en met vrijdag verwerkt. Houd rekening met 1-5 werkdagen voordat grondzendingen aankomen zodra deze onze faciliteit hebben verlaten. Alle toepasselijke verzendkosten worden aan uw factuur toegevoegd. In het geval dat we uw volledige bestelling niet kunnen verzenden, nemen we contact met u op via e-mail, op het e-mailadres dat op uw bestelling staat vermeld.

8. Overzicht per land: TE BEOORDELEN

E. RETOUREN

1. Stoffen, linten, speciale bestellingen en alles wat op maat is gesneden, kunnen NIET worden geretourneerd/geruild. Al onze stoffen worden individueel gecontroleerd en gelabeld voordat ze worden verpakt en verzonden.

Knopen, ritsen, garens, patronen, accessoires of iets dat als een geheel wordt verkocht, kan worden geruild of geretourneerd voor volledig winkeltegoed (minus verzendkosten). Claims/uitwisselingen met betrekking tot verzuim of schade MOETEN binnen 14 werkdagen na de oorspronkelijke verzenddatum worden ingediend.

Artikelen die in niet-verkoopbare staat aan ons worden geretourneerd, worden niet terugbetaald. Om uw retourzending te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs van uw aankoopbewijs nodig. Alle sale artikelen, zero waste packs en coupons kunnen niet geretourneerd worden.

THE FABRIC SALES behoudt zich het recht voor om de terugbetaling van het overeenkomstige bedrag van de geretourneerde goederen te weigeren, indien zij van mening is dat de goederen zijn gebruikt of beschadigd door schuld anders dan door THE FABRIC SALES of de leverancier van de levering. De bewijslast rust op de klant.

2. Goederen dienen in originele staat aan THE FABRIC SALES te worden geretourneerd. Zorg ervoor dat alle goederen in exact dezelfde staat verkeren als waarin u ze hebt ontvangen, inclusief labels en aangehechte zegels.

3. Retourneer goederen via de retourservice van de website (geleverd door het klantenservicecentrum) om ervoor te zorgen dat ze tijdens het transport beschermd en verzekerd zijn. U kunt de goederen echter met elk beveiligd transport terugsturen. Breng de klantenservice per e-mail (hello@thefabricsales.com) op de hoogte van uw wens om goederen te retourneren. Je ontvangt instructies en een retourdocument per e-mail.

Vermeld altijd de volledige omschrijving en referentie van de goederen en de reden van retour op het retourdocument. Voeg de orderbevestiging die je per e-mail hebt ontvangen en het retourdocument toe om het pakket compleet te maken.

Stuur de goederen naar het retouradres, de verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Wanneer uw geretourneerde goederen zijn goedgekeurd door THE FABRIC SALES, wordt uw bestelling te zijner tijd terugbetaald.

4. Verzendkosten voor geretourneerde goederen zijn voor rekening van de klant. Niet-gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd. Stuur het pakket naar: The Fabric Sales Ltd, Wingepark 55D, 3110 Rotselaar, België, met uw favoriete verzendpartner.

F. OMRUILEN

Gekochte goederen kunnen binnen 14 werkdagen na de oorspronkelijke verzenddatum van de goederen worden geruild. Ruilingen worden alleen verwerkt na ontvangst van geretourneerde goederen en zijn gebaseerd op beschikbaarheid van de voorraad. Ruilingen worden gratis naar u verzonden.

G. EEN TERUGBETALING ONTVANGEN

Uw terugbetaling wordt ofwel op uw rekening bijgeschreven. Als de volledige bestelling wordt geretourneerd, zijn de verzendkosten niet inbegrepen. Indien THE FABRIC SALES geen schriftelijk retourbewijs heeft ontvangen, zal THE FABRIC SALES binnen 14 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde goederen het geld terugbetalen. Indien je geen bankrekeningnummer hebt vermeld, ontvang je een cadeaubon die 6 maanden geldig is. De voucher is alleen geldig in de webshop via www.thefabricsales.com. Indien u wel een bankrekeningnummer heeft vermeld, wordt het bedrag binnen 14 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde goederen teruggestort.

H. KLACHTEN of GESCHILLEN

Klachten of geschillen dienen binnen 14 dagen na levering van de goederen schriftelijk te worden gemeld. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van THE FABRIC SALES beperkt tot de vervanging van de goederen en in ieder geval beperkt tot het werkelijk voor de bestelling betaalde bedrag.